Español
English
Euskera
Gure zerbitzuak
Argazkiak
KontaktatuGure web orria bisitatzea eskertzen dizugu. Edozein enpresa modernoa bezala, gure Kalitate Kudeaketa eta Hobekuntza Jarrairako Sistemaren ziurtagiriek abalatutako zerbitzuei buruzko informazio erabilgarri guztia zure eskura ipini nahi dugu.

Gurekin harremanetan jarri dezakezu hurrengo bideetatik:

Tel. 94 475.08.35
Fax: 94 475.18.49
      Etxerreko Industrialdea 2. Pabiloia 2 Mod.
48480 Zaratamo (Bizkaia)
Email: transgalar@galarza.bizWeb: www.galarza.biz

 
Top